Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODHAJECKA

Aktualność danych:

PODHAJECKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie lubuskim (17 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 49 osób, z czego:

49

kobiet

Męska forma nazwiska to PODHAJECKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2917. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODHAJECKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie12 kobiet

  • lubuskie17 kobiet

  • mazowieckie2 kobiety

  • opolskie3 kobiety

  • pomorskie3 kobiety

  • śląskie7 kobiet

  • wielkopolskie2 kobiety

  • zachodniopomorskie4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).