Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODHAJNA

Aktualność danych:

PODHAJNA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie zachodniopomorskim (32 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 125 osób, z czego:

125

kobiet

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2841. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODHAJNA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie17 kobiet

  • kujawsko-pomorskie3 kobiety

  • lubelskie14 kobiet

  • lubuskie14 kobiet

  • mazowieckie5 kobiet

  • opolskie16 kobiet

  • pomorskie5 kobiet

  • śląskie4 kobiety

  • warmińsko-mazurskie7 kobiet

  • zachodniopomorskie32 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).