Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODHAJSKA

Aktualność danych:

PODHAJSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (13 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (28 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 176 osób, z czego:

176

kobiet

Męska forma nazwiska to PODHAJSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2790. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODHAJSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie26 kobiet

 • kujawsko-pomorskie11 kobiet

 • lubuskie13 kobiet

 • łódzkie3 kobiety

 • mazowieckie14 kobiet

 • podkarpackie2 kobiety

 • podlaskie8 kobiet

 • pomorskie28 kobiet

 • śląskie12 kobiet

 • świętokrzyskie3 kobiety

 • warmińsko-mazurskie11 kobiet

 • wielkopolskie13 kobiet

 • zachodniopomorskie19 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).