Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODHORECKA

Aktualność danych:

PODHORECKA – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubuskim (26 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 64 osoby, z czego:

64

kobiety

Męska forma nazwiska to PODHORECKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2902. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODHORECKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie5 kobiet

  • lubelskie5 kobiet

  • lubuskie26 kobiet

  • małopolskie2 kobiety

  • mazowieckie4 kobiety

  • opolskie2 kobiety

  • podkarpackie2 kobiety

  • pomorskie3 kobiety

  • wielkopolskie7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: