Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODHORODECKA

Aktualność danych:

PODHORODECKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (14 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (60 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 241 osób, z czego:

241

kobiet

Męska forma nazwiska to PODHORODECKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2725. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODHORODECKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie60 kobiet

 • kujawsko-pomorskie23 kobiety

 • lubuskie12 kobiet

 • małopolskie4 kobiety

 • mazowieckie13 kobiet

 • opolskie21 kobiet

 • podkarpackie2 kobiety

 • podlaskie3 kobiety

 • pomorskie12 kobiet

 • śląskie9 kobiet

 • świętokrzyskie4 kobiety

 • warmińsko-mazurskie8 kobiet

 • wielkopolskie16 kobiet

 • zachodniopomorskie14 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: