Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODJACKA

Aktualność danych:

PODJACKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (74 osoby).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 134 osoby, z czego:

134

kobiety

Męska forma nazwiska to PODJACKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2832. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODJACKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie8 kobiet

  • kujawsko-pomorskie23 kobiety

  • opolskie2 kobiety

  • pomorskie74 kobiety

  • śląskie4 kobiety

  • wielkopolskie6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).