Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODKAŃSKA

Aktualność danych:

PODKAŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (87 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 307 osób, z czego:

307

kobiet

Męska forma nazwiska to PODKAŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2659. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODKAŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie19 kobiet

 • kujawsko-pomorskie8 kobiet

 • lubelskie87 kobiet

 • łódzkie5 kobiet

 • małopolskie3 kobiety

 • mazowieckie82 kobiety

 • podkarpackie7 kobiet

 • pomorskie8 kobiet

 • śląskie21 kobiet

 • świętokrzyskie15 kobiet

 • wielkopolskie14 kobiet

 • zachodniopomorskie7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).