Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODKAŃSKI

Aktualność danych:

PODKAŃSKI – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (13 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (86 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 294 osoby, z czego:

2

kobiety

292

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to PODKAŃSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2964. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2649. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODKAŃSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie11 mężczyzn

 • kujawsko-pomorskie13 mężczyzn

 • lubelskie86 mężczyzn

 • łódzkie7 mężczyzn

 • małopolskie5 mężczyzn

 • mazowieckie71 mężczyzn

 • opolskie2 mężczyzn

 • podkarpackie5 mężczyzn

 • pomorskie6 mężczyzn

 • śląskie21 mężczyzn

 • świętokrzyskie14 mężczyzn

 • wielkopolskie12 mężczyzn

 • zachodniopomorskie7 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).