Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODKALICKA

Aktualność danych:

PODKALICKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (159 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 298 osób, z czego:

298

kobiet

Męska forma nazwiska to PODKALICKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2668. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODKALICKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie43 kobiety

  • lubuskie11 kobiet

  • mazowieckie11 kobiet

  • opolskie30 kobiet

  • podkarpackie159 kobiet

  • śląskie11 kobiet

  • warmińsko-mazurskie4 kobiety

  • zachodniopomorskie8 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).