Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODKALICKI

Aktualność danych:

PODKALICKI – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (143 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 279 osób, z czego:

3

kobiety

276

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to PODKALICKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2963. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2665. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODKALICKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie40 mężczyzn

  • lubuskie18 mężczyzn

  • mazowieckie11 mężczyzn

  • opolskie36 mężczyzn

  • podkarpackie143 mężczyzn

  • pomorskie2 mężczyzn

  • śląskie10 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie3 mężczyzn

  • zachodniopomorskie7 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).