Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODKOŃ

Aktualność danych:

PODKOŃ – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (92 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 116 osób, z czego:

57

kobiet

59

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.97.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2909. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2882. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODKOŃ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubelskie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • łódzkie42 mężczyzn, 50 kobiet

  • małopolskie2 kobiety

  • mazowieckie7 mężczyzn, 3 kobiety

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).