Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODKOŚCIELNA

Aktualność danych:

PODKOŚCIELNA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (100 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 191 osób, z czego:

191

kobiet

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2775. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODKOŚCIELNA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 kobiety

  • kujawsko-pomorskie6 kobiet

  • lubelskie100 kobiet

  • lubuskie13 kobiet

  • mazowieckie8 kobiet

  • podkarpackie4 kobiety

  • podlaskie3 kobiety

  • pomorskie11 kobiet

  • śląskie3 kobiety

  • warmińsko-mazurskie11 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).