Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODKOWIŃSKA

Aktualność danych:

PODKOWIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (15 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (76 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 274 osoby, z czego:

274

kobiety

Męska forma nazwiska to PODKOWIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2692. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODKOWIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie9 kobiet

 • kujawsko-pomorskie11 kobiet

 • lubelskie39 kobiet

 • lubuskie2 kobiety

 • łódzkie34 kobiety

 • małopolskie6 kobiet

 • mazowieckie76 kobiet

 • podkarpackie10 kobiet

 • podlaskie3 kobiety

 • pomorskie3 kobiety

 • śląskie11 kobiet

 • świętokrzyskie2 kobiety

 • warmińsko-mazurskie7 kobiet

 • wielkopolskie10 kobiet

 • zachodniopomorskie14 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).