Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODKOWIK

Aktualność danych:

PODKOWIK – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (57 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 108 osób, z czego:

57

kobiet

51

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.12.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2909. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2890. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODKOWIK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubelskie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • mazowieckie3 mężczyzn

  • pomorskie3 mężczyzn, 6 kobiet

  • śląskie31 mężczyzn, 26 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).