Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODKOWSKA

Aktualność danych:

PODKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (46 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 186 osób, z czego:

186

kobiet

Męska forma nazwiska to PODKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2780. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie17 kobiet

 • kujawsko-pomorskie16 kobiet

 • lubuskie8 kobiet

 • łódzkie3 kobiety

 • mazowieckie33 kobiety

 • opolskie6 kobiet

 • podkarpackie5 kobiet

 • pomorskie11 kobiet

 • śląskie9 kobiet

 • wielkopolskie46 kobiet

 • zachodniopomorskie19 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).