Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODKOWSKI

Aktualność danych:

PODKOWSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (45 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 201 osób, z czego:

201

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to PODKOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2732. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODKOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie17 mężczyzn

 • kujawsko-pomorskie16 mężczyzn

 • lubuskie9 mężczyzn

 • łódzkie6 mężczyzn

 • mazowieckie33 mężczyzn

 • opolskie4 mężczyzn

 • podkarpackie5 mężczyzn

 • pomorskie18 mężczyzn

 • śląskie13 mężczyzn

 • warmińsko-mazurskie4 mężczyzn

 • wielkopolskie45 mężczyzn

 • zachodniopomorskie20 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: