Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODKUL

Aktualność danych:

PODKUL – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (247 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 283 osoby, z czego:

143

kobiety

140

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.02.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2823. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2801. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODKUL w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie2 mężczyzn

  • małopolskie3 mężczyzn, 7 kobiet

  • podkarpackie119 mężczyzn, 128 kobiet

  • śląskie2 kobiety

  • świętokrzyskie3 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).