Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODKULIŃSKA

Aktualność danych:

PODKULIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (23 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 40 osób, z czego:

40

kobiet

Męska forma nazwiska to PODKULIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2926. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODKULIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie23 kobiety

  • mazowieckie11 kobiet

  • warmińsko-mazurskie4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).