Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODLACH

Aktualność danych:

PODLACH – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie świętokrzyskim (53 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 120 osób, z czego:

54

kobiety

66

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.82.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2912. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2875. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODLACH w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie14 mężczyzn, 6 kobiet

  • łódzkie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • małopolskie12 mężczyzn, 7 kobiet

  • podkarpackie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • pomorskie2 mężczyzn

  • śląskie6 mężczyzn, 2 kobiety

  • świętokrzyskie28 mężczyzn, 25 kobiet

  • wielkopolskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).