Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODLADOWSKA

Aktualność danych:

PODLADOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano tylko we dwóch polskich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (25 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 45 osób, z czego:

45

kobiet

Męska forma nazwiska to PODLADOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2921. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODLADOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie25 kobiet

  • mazowieckie14 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).