Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODLAK

Aktualność danych:

PODLAK – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie lubuskim (60 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 231 osób, z czego:

110

kobiet

121

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.91.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2856. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2820. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODLAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie17 mężczyzn, 19 kobiet

  • lubuskie32 mężczyzn, 28 kobiet

  • łódzkie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • małopolskie2 mężczyzn

  • mazowieckie13 mężczyzn, 11 kobiet

  • pomorskie8 mężczyzn, 7 kobiet

  • śląskie12 mężczyzn, 8 kobiet

  • wielkopolskie21 mężczyzn, 14 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).