Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODLAS

Aktualność danych:

PODLAS – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (81 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 270 osób, z czego:

135

kobiet

135

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.0.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2831. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2806. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODLAS w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie8 mężczyzn, 8 kobiet

  • kujawsko-pomorskie44 mężczyzn, 37 kobiet

  • mazowieckie4 mężczyzn

  • opolskie5 mężczyzn, 6 kobiet

  • pomorskie3 kobiety

  • śląskie13 mężczyzn, 21 kobiet

  • wielkopolskie25 mężczyzn, 27 kobiet

  • zachodniopomorskie24 mężczyzn, 23 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).