Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODLASIŃSKA

Aktualność danych:

PODLASIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (13 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (101 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 394 osoby, z czego:

394

kobiety

Męska forma nazwiska to PODLASIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2572. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODLASIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie16 kobiet

 • kujawsko-pomorskie101 kobiet

 • lubuskie8 kobiet

 • łódzkie12 kobiet

 • małopolskie6 kobiet

 • mazowieckie70 kobiet

 • podkarpackie5 kobiet

 • pomorskie19 kobiet

 • śląskie17 kobiet

 • świętokrzyskie8 kobiet

 • warmińsko-mazurskie3 kobiety

 • wielkopolskie84 kobiety

 • zachodniopomorskie14 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).