Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODLASIAK

Aktualność danych:

PODLASIAK – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (145 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 390 osób, z czego:

202

kobiety

188

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.07.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2764. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2753. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODLASIAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie12 mężczyzn, 14 kobiet

  • kujawsko-pomorskie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • lubuskie21 mężczyzn, 17 kobiet

  • łódzkie68 mężczyzn, 77 kobiet

  • mazowieckie12 mężczyzn, 15 kobiet

  • pomorskie18 mężczyzn, 16 kobiet

  • śląskie13 mężczyzn, 14 kobiet

  • warmińsko-mazurskie9 mężczyzn, 7 kobiet

  • wielkopolskie10 mężczyzn, 5 kobiet

  • zachodniopomorskie10 mężczyzn, 7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).