Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODLASKA

Aktualność danych:

PODLASKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (256 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 772 osoby, z czego:

772

kobiety

Męska forma nazwiska to PODLASKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2194. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODLASKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie20 kobiet

 • kujawsko-pomorskie61 kobiet

 • lubelskie50 kobiet

 • lubuskie8 kobiet

 • łódzkie52 kobiety

 • małopolskie8 kobiet

 • mazowieckie256 kobiet

 • opolskie16 kobiet

 • podkarpackie7 kobiet

 • podlaskie33 kobiety

 • pomorskie48 kobiet

 • śląskie28 kobiet

 • świętokrzyskie15 kobiet

 • warmińsko-mazurskie75 kobiet

 • wielkopolskie16 kobiet

 • zachodniopomorskie13 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: