Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODLASZEWSKA

Aktualność danych:

PODLASZEWSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (13 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (110 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 236 osób, z czego:

236

kobiet

Męska forma nazwiska to PODLASZEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2730. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODLASZEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie10 kobiet

 • kujawsko-pomorskie110 kobiet

 • lubelskie12 kobiet

 • lubuskie6 kobiet

 • łódzkie5 kobiet

 • małopolskie4 kobiety

 • mazowieckie2 kobiety

 • podkarpackie2 kobiety

 • pomorskie30 kobiet

 • śląskie8 kobiet

 • warmińsko-mazurskie19 kobiet

 • wielkopolskie3 kobiety

 • zachodniopomorskie13 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).