Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODLAWSKA

Aktualność danych:

PODLAWSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (49 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 110 osób, z czego:

110

kobiet

Męska forma nazwiska to PODLAWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2856. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODLAWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie7 kobiet

  • kujawsko-pomorskie14 kobiet

  • łódzkie5 kobiet

  • małopolskie2 kobiety

  • mazowieckie4 kobiety

  • pomorskie7 kobiet

  • śląskie7 kobiet

  • warmińsko-mazurskie5 kobiet

  • wielkopolskie49 kobiet

  • zachodniopomorskie5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).