Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODLEŚ

Aktualność danych:

PODLEŚ – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (14 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (333 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 630 osób, z czego:

322

kobiety

308

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.05.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2644. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2633. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODLEŚ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie7 mężczyzn, 8 kobiet

 • kujawsko-pomorskie3 mężczyzn, 3 kobiety

 • lubelskie9 mężczyzn, 8 kobiet

 • łódzkie7 mężczyzn, 6 kobiet

 • małopolskie22 mężczyzn, 26 kobiet

 • mazowieckie164 mężczyzn, 169 kobiet

 • opolskie2 mężczyzn, 4 kobiety

 • podkarpackie3 kobiety

 • podlaskie17 mężczyzn, 12 kobiet

 • pomorskie14 mężczyzn, 10 kobiet

 • śląskie20 mężczyzn, 15 kobiet

 • warmińsko-mazurskie16 mężczyzn, 13 kobiet

 • wielkopolskie3 mężczyzn, 6 kobiet

 • zachodniopomorskie7 mężczyzn, 11 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: