Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODLEŚNA

Aktualność danych:

PODLEŚNA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (169 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 681 osób, z czego:

681

kobiet

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2285. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODLEŚNA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie34 kobiety

 • kujawsko-pomorskie10 kobiet

 • lubelskie169 kobiet

 • lubuskie11 kobiet

 • łódzkie36 kobiet

 • małopolskie2 kobiety

 • mazowieckie128 kobiet

 • opolskie4 kobiety

 • podkarpackie19 kobiet

 • podlaskie26 kobiet

 • pomorskie19 kobiet

 • śląskie60 kobiet

 • świętokrzyskie2 kobiety

 • warmińsko-mazurskie4 kobiety

 • wielkopolskie18 kobiet

 • zachodniopomorskie43 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: