Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODLECKA

Aktualność danych:

PODLECKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (13 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (122 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 437 osób, z czego:

437

kobiet

Męska forma nazwiska to PODLECKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2529. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODLECKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie15 kobiet

 • kujawsko-pomorskie10 kobiet

 • lubelskie24 kobiety

 • lubuskie6 kobiet

 • łódzkie66 kobiet

 • małopolskie8 kobiet

 • mazowieckie122 kobiety

 • podlaskie4 kobiety

 • pomorskie29 kobiet

 • śląskie17 kobiet

 • warmińsko-mazurskie70 kobiet

 • wielkopolskie9 kobiet

 • zachodniopomorskie27 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).