Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODLEJSKA

Aktualność danych:

PODLEJSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (141 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 248 osób, z czego:

248

kobiet

Męska forma nazwiska to PODLEJSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2718. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODLEJSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie11 kobiet

 • kujawsko-pomorskie21 kobiet

 • lubuskie2 kobiety

 • łódzkie29 kobiet

 • małopolskie11 kobiet

 • mazowieckie7 kobiet

 • opolskie3 kobiety

 • pomorskie5 kobiet

 • śląskie141 kobiet

 • świętokrzyskie5 kobiet

 • warmińsko-mazurskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: