Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODLEJSKI

Aktualność danych:

PODLEJSKI – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (145 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 259 osób, z czego:

259

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to PODLEJSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2682. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODLEJSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie15 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie15 mężczyzn

  • lubuskie2 mężczyzn

  • łódzkie29 mężczyzn

  • małopolskie17 mężczyzn

  • mazowieckie3 mężczyzn

  • opolskie3 mężczyzn

  • pomorskie5 mężczyzn

  • śląskie145 mężczyzn

  • świętokrzyskie7 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).