Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODLESIŃSKI

Aktualność danych:

PODLESIŃSKI – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie świętokrzyskim (12 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 26 osób, z czego:

26

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to PODLESIŃSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2915. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODLESIŃSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • opolskie3 mężczyzn

  • podkarpackie2 mężczyzn

  • pomorskie2 mężczyzn

  • śląskie2 mężczyzn

  • świętokrzyskie12 mężczyzn

  • wielkopolskie4 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).