Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODLESKA

Aktualność danych:

PODLESKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie opolskim (36 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 108 osób, z czego:

73

kobiety

35

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 2.09.

Żeńska forma nazwiska to PODLESKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2893. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2906. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODLESKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie5 kobiet

  • łódzkie5 kobiet

  • małopolskie3 kobiety

  • mazowieckie3 kobiety

  • opolskie16 mężczyzn, 20 kobiet

  • śląskie2 mężczyzn, 15 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).