Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODLESZAŃSKI

Aktualność danych:

PODLESZAŃSKI – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (12 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 27 osób, z czego:

27

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to PODLESZAŃSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2914. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODLESZAŃSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie12 mężczyzn

  • małopolskie2 mężczyzn

  • podkarpackie8 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).