Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODLIŃSKA

Aktualność danych:

PODLIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (74 osoby).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 223 osoby, z czego:

223

kobiety

Męska forma nazwiska to PODLIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2743. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODLIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie4 kobiety

 • kujawsko-pomorskie47 kobiet

 • łódzkie2 kobiety

 • małopolskie5 kobiet

 • mazowieckie74 kobiety

 • podkarpackie2 kobiety

 • podlaskie2 kobiety

 • pomorskie11 kobiet

 • śląskie12 kobiet

 • warmińsko-mazurskie35 kobiet

 • zachodniopomorskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).