Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODLIŃSKI

Aktualność danych:

PODLIŃSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (66 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 210 osób, z czego:

210

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to PODLIŃSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2731. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODLIŃSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie2 mężczyzn

 • kujawsko-pomorskie35 mężczyzn

 • łódzkie4 mężczyzn

 • małopolskie3 mężczyzn

 • mazowieckie66 mężczyzn

 • podkarpackie2 mężczyzn

 • podlaskie3 mężczyzn

 • pomorskie19 mężczyzn

 • śląskie15 mężczyzn

 • warmińsko-mazurskie32 mężczyzn

 • zachodniopomorskie5 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).