Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODLIPNY

Aktualność danych:

PODLIPNY – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (39 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 107 osób, z czego:

20

kobiet

87

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.23.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2946. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2854. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODLIPNY w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 mężczyzn

  • lubelskie37 mężczyzn, 2 kobiety

  • lubuskie2 kobiety

  • łódzkie5 mężczyzn, 3 kobiety

  • pomorskie8 mężczyzn

  • śląskie6 mężczyzn, 6 kobiet

  • świętokrzyskie6 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn

  • zachodniopomorskie4 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: