Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODLISKA

Aktualność danych:

PODLISKA – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (25 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 36 osób, z czego:

36

kobiet

Męska forma nazwiska to PODLISKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2930. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODLISKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie25 kobiet

  • śląskie3 kobiety

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).