Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODLODOWSKA

Aktualność danych:

PODLODOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (32 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 86 osób, z czego:

86

kobiet

Męska forma nazwiska to PODLODOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2880. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODLODOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubelskie32 kobiety

  • małopolskie8 kobiet

  • mazowieckie18 kobiet

  • opolskie11 kobiet

  • świętokrzyskie7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).