Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODMOKŁA

Aktualność danych:

PODMOKŁA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (54 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 108 osób, z czego:

108

kobiet

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2858. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODMOKŁA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie19 kobiet

  • lubelskie15 kobiet

  • małopolskie54 kobiety

  • opolskie2 kobiety

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).