Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODMOKŁY

Aktualność danych:

PODMOKŁY – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (164 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 250 osób, z czego:

69

kobiet

181

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.38.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2897. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2760. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODMOKŁY w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie18 mężczyzn

  • lubelskie10 mężczyzn

  • małopolskie119 mężczyzn, 45 kobiet

  • mazowieckie2 mężczyzn

  • opolskie3 mężczyzn

  • podkarpackie6 mężczyzn, 3 kobiety

  • pomorskie5 mężczyzn, 4 kobiety

  • śląskie3 mężczyzn, 5 kobiet

  • wielkopolskie4 mężczyzn, 3 kobiety

  • zachodniopomorskie4 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).