Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODMUNICKA

Aktualność danych:

PODMUNICKA – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubuskim (6 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 15 osób, z czego:

15

kobiet

Męska forma nazwiska to PODMUNICKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2951. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODMUNICKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubuskie6 kobiet

  • mazowieckie3 kobiety

  • śląskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).