Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODNIESIŃSKA

Aktualność danych:

PODNIESIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (250 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 347 osób, z czego:

347

kobiet

Męska forma nazwiska to PODNIESIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2622. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODNIESIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie8 kobiet

 • lubelskie27 kobiet

 • lubuskie5 kobiet

 • łódzkie6 kobiet

 • małopolskie8 kobiet

 • mazowieckie250 kobiet

 • pomorskie14 kobiet

 • śląskie13 kobiet

 • świętokrzyskie4 kobiety

 • warmińsko-mazurskie2 kobiety

 • wielkopolskie2 kobiety

 • zachodniopomorskie8 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: