Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODOŁOWSKA

Aktualność danych:

PODOŁOWSKA – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (26 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 80 osób, z czego:

80

kobiet

Męska forma nazwiska to PODOŁOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2886. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODOŁOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie4 kobiety

  • lubelskie19 kobiet

  • lubuskie4 kobiety

  • łódzkie4 kobiety

  • małopolskie5 kobiet

  • mazowieckie26 kobiet

  • zachodniopomorskie15 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).