Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODOBYĆKO

Aktualność danych:

PODOBYĆKO – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (9 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 31 osób, z czego:

10

kobiet

21

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.48.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2956. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2920. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODOBYĆKO w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie7 mężczyzn, 2 kobiety

  • łódzkie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • opolskie2 mężczyzn

  • śląskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie6 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).