Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODOGRODZKI

Aktualność danych:

PODOGRODZKI – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (26 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 80 osób, z czego:

80

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to PODOGRODZKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2861. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODOGRODZKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie14 mężczyzn

  • małopolskie2 mężczyzn

  • mazowieckie26 mężczyzn

  • pomorskie5 mężczyzn

  • śląskie2 mężczyzn

  • świętokrzyskie3 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie5 mężczyzn

  • wielkopolskie16 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).