Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODOLECKA

Aktualność danych:

PODOLECKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (14 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (56 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 208 osób, z czego:

208

kobiet

Męska forma nazwiska to PODOLECKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2758. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODOLECKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie12 kobiet

 • kujawsko-pomorskie6 kobiet

 • lubelskie5 kobiet

 • lubuskie3 kobiety

 • małopolskie56 kobiet

 • mazowieckie16 kobiet

 • opolskie3 kobiety

 • podlaskie2 kobiety

 • pomorskie5 kobiet

 • śląskie5 kobiet

 • świętokrzyskie22 kobiety

 • warmińsko-mazurskie15 kobiet

 • wielkopolskie17 kobiet

 • zachodniopomorskie5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).