Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODOLECKI

Aktualność danych:

PODOLECKI – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (55 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 170 osób, z czego:

170

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to PODOLECKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2771. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODOLECKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie8 mężczyzn

 • kujawsko-pomorskie6 mężczyzn

 • lubelskie2 mężczyzn

 • lubuskie3 mężczyzn

 • małopolskie55 mężczyzn

 • mazowieckie9 mężczyzn

 • pomorskie3 mężczyzn

 • śląskie7 mężczyzn

 • świętokrzyskie18 mężczyzn

 • warmińsko-mazurskie20 mężczyzn

 • wielkopolskie13 mężczyzn

 • zachodniopomorskie5 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).