Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODOLNY

Aktualność danych:

PODOLNY – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwach: małopolskim (7 osób), wielkopolskim (7 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 21 osób, z czego:

21

mężczyzn

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2920. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODOLNY w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie2 mężczyzn

  • małopolskie7 mężczyzn

  • pomorskie3 mężczyzn

  • wielkopolskie7 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).